Riksdagskandidat sprider gammal statistik på Twitter

Status: Missledande

Tweeten som delades av Edward Nordén, vice ordförande och riksdagskandidat för Medborgerlig Samling i Skåne, är missledande. Bilden visar gammal statistik över partibidrag från företag och organisationer publicerad av SVT Nyheter 2014. Beloppen har sedan dess förändrats. De senaste siffrorna från Kammarkollegiet kommer från 2016. De visar att nästan alla partier fick mer i bidrag: Socialdemokraterna fick cirka 15 miljoner kronor, medan Centerpartiet fick 1,4 miljoner kronor. Vänsterpartiet såg en markant minskning jämfört med 2014: de fick endast cirka 450 000 kronor i bidrag.

Status: Misleading

Edward Nordén, deputy chair of Medborgerlig Samling in Skåne, posted a misleading tweet on Friday. The picture shows outdated statistics on political funding from corporations and organizations, published by SVT Nyheter in 2014. Since then the numbers have changed. The latest numbers came from the Swedish authority Kammarkollegiet in 2016. Almost all parties received more funding: the Social Democrats received €1.4 million  whereas the Center Party received €130 000. The Left Party saw a significant decrease: it received only €42 000.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *